Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Hakkında


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 25/08/2015 tarihli duyurusuna istinaden bilgilendirme açıklaması:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 25.08.2015 tarihinde kamuoyuna duyurduğu ‘Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği Hakkında Kamuoyuna Duyuru’ başlıklı yazısına istinaden kurumumuzun danışmanlığı ve denetmenliğini yaptığı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı ile ilgili kurslara katılan ve katılmak isteyen kişilerin soruları üzerine bu duyuru sayın kursiyerlerimize bilgilendirme amacı ile yapılmıştır.İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün onayı ile verilen sertifikalar kurumumuz ile çalışan firmaların verdiği eğitimlerin alanında uzman akademik danışman ve denetmen öğretim elemanlarının danışmanlık ve denetimleri sonucu eğitim kalitesi, eğitim pedagojisi, derslik yapıları, varsa uzaktan eğitim kalitesi, sertifika sınavlarının kontrolü, süpervizyon eğitimlerinin kalitesi ve uygulanışı vb. konularda eğitimi veren firma ile sürekli irtibat halinde görüşerek, gerekli düzeltme, anket sonucu ve risk analiz raporları ile kurs sonunda eğitimin sertifika vermeye layık olduğu uzman danışmanlarca onaylandıktan sonra İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından sertifikalar imzalanmaktadır. İlgili sertifikalar firmaların verdiği eğitimlerin tasdiki ve kalitesini belirleyici yönde sertifikasyonlardır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin sertifikasyonuna onay verdiği eğitimler başarı ile tamamlanmış kaliteli eğitimlerdir. Bazı özel firmaların ‘bakanlıkça istihdam edilme garantisi’ , ‘iş garantili sertifika’ gibi söylemler tarafımızca uygun görülmemekte ve kurumumuz ile çalışan firmalara bu şekilde söylemlerde bulunmamaları için kesin talimatlar verilmektedir. Aile Danışmanlığı Yönetmeliğinin 14. Maddesinde geçen ‘sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi’ alanlarından birinde en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmayan kişilerin kurumumuz ile çalışan firmalar tarafından eğitimlere alınması kesinlikle mümkün değildir. Sertifikalar verilmeden önce kişilerin diploma ve evrakları incelenmekte ön yeterlilikleri sağlamayan kişilere sertifika verilmemektedir.  Kurumumuzun danışmanlığı ve denetmenliğinde uzaktan eğitim veren firmalar uzaktan eğitimlerini canlı ders şeklinde vermektedir. İsteyen kursiyerler kaçırdıkları eğitimleri daha sonra izleme olanağına sahiptirler. Ancak belirli bir devamsızlık sınırını aşan kursiyerlere sertifika verilmemektedir. Bunun dışında süpervizyon eğitimleri örgün eğitim ile verilmektedir.  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Sürekli Eğitim Merkezi bir devlet kurumudur. Bu sebeple yurt dışı menşeli çeşitli sertifikasyonlara sahip olduğunu iddia eden birtakım kuruluşlara itibar edilmemesi ve bahsi geçen yurt dışı menşeli üniversite ve kurumlarında özel firma olduklarının dikkate alınmasını ve alacağınız sertifikaların en az bir devlet kurumu tarafından onaylanmasının sizlerin faydasına olacağını belirtmek isteriz. Nitekim herhangi bir devlet kurumunun onay verdiği bir sertifika, aldığınız eğitimin ciddi, kaliteli ve disiplinli bir eğitim olduğunu kanıtlayıcı nitelikte olacaktır. Yine bu kapsamda yürürlükteki mevzuat ve kanunlar çerçevesinde, aldığınız sertifikanın size kesin bir iş imkanı sağlamayacağını ancak aldığınız eğitimlerin tasdiki ve kanıtlayıcı belgesi hükmünde olacağını belirtmek isteriz.Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı yazıyı kurumumuz desteklemektedir. Çeşitli özel firmalar tarafından iş bulma, istihdam elde etme gibi vaatlerle satışı yapılan eğitimlere kesinlikle itibar etmemenizi, en az bir devlet kurumu tarafından onaylanmamış sertifikaların da ileride yapacağınız başvurularda her türlü kurum ve kuruluş tarafından uygun görülmeyeceğini kamuoyuna ilan ederiz. 


Başa Dön