Müzik Terapisi Eğitim Programı

 

EĞİTİMCİ ÖZGEÇMİŞLERİ

Yrd. Doç. Dr. Melike Tekindal  /  Uzman Müzik Eğitmeni Zafer Gülenç  /  Uzman Klinik Psikolog Aslı Yıkgeç Şen

Not: Eğitim programına ana menüde yer alan KURS BAŞVURU sayfasından başvurabilirsiniz. Eğitim programı ve müfredatı aşağıda paylaşılmıştır.


NEDEN MÜZİK TERAPİ PROGRAMINA KATILMALIYIM?
Hayatta özgüven oluşuma en çok katkı sağlayan etken ilaç melodi ve ritimdir. Melodilerin besleyici gücü bizim ve terapiyi alacak olan kişide etkin rol oynamaktadır. Yüzyıllardır uygulanan yöntemlere yeni buluşlarla değişen müzik terapisi öncelikle özgüven ve strese karşı bir numaralı ilaçtır. Bunun yanı sıra bir çok ağrıyı ve rahatsızlığı gidererek, kısa süreli ve uzun süreli uygulama metodları ile kalıtsal bir şekle dönüşebilir. Bu bilgileri deneyimlemek ve özellikle farklı gelişimsel özelliklere sahip bireylerle etkin iletişim kurmak için bu programa katılmak, bireylerde farkındalık oluşmasını sağlayacaktır. Müzik aracılığı ile hem kendilerini hem de bireyleri anlayabilecek, bireylerle önyargısız çalışabileceklerdir. Uygulama yapılabilecek tanı grupları arasında otizm spektrum bozuluğu, asperger sendrome, serebral palsi, öğrenme güçlüğü olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, görme engelli bireyler, ruhsal hastalıklar, alzheimer, panik atak ve stres sayılabilir.


EĞİTİMİN AMACI NEDİR?
Müzik terapisi; seslerin bütün frekanslarının yardımcı bir araç olarak çeşitli insan gruplarına farklı metodlarla uygulanması işlemidir. Bu değerlendirme içinde müzik terapisinin sosyal değişiklikleri, stabil olmayı, duyusal ve hissel farklılıkları, bedensel ve zihinsel hareketlilikleri içinde barındıran bir araçtır. Çok eski tarihlerden beri var olan ve birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan “müzik terapisi” bu kurs kapsamında temel düzeyde verilecek olan bir eğitim programıdır.  Psikoloji, psikiyatri ve sosyal hizmetle doğru orantılı işleyen bir birimdir. Eğitimi tamamlayan bireyler müzik terapisini tanımış ve bu alanda gerekli olan deneyimlere ilk adımı atmış olacaklardır. Müzik terapisi uygulamalarında her zaman enstrümanla terapi uygulanmaz. Bu alan enstrümanla terapi ve sesle terapi olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Herhangi bir enstrüman çalmayan bireyler sesi kullanarak terapi uygulamayı öğrenebilir.


ÖRGÜN EĞİTİM / ETKİLEŞİMLİ UZAKTAN EĞİTİM
Müzik Terapisi Eğitim Programı hem örgün hem de etkileşimli uzaktan eğitim metodu ile İKÇÜ UZEM dersliklerinde verilecektir. Katılımcılar bu eğitimi ders günü ve saatinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi'nde örgün olarak alabilecekleri gibi, kendilerine sağlanacak giriş bilgileri ile çevrimiçi olarak da alabilirler. Etkileşimli uzaktan eğitim metodu ile derse canlı bağlanabilir, eğitmenler ile bire bir iletişim kurabilir, soru/cevap şeklinde diyaloglara katılabilir, ya da arzu ettikleri başka bir vakitte derslerin kaydını tekrar izleyebilirler. Bununla birlikte uygulama eğitimi Bornova Özel Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde belirtilen tarihte ve uzmanlar eşliğinde örgün olarak verilecektir. Ayrıca eğitim öncesinde her katılımcıya akademik literatür baz alınarak hazırlanmış olan eğitim kitapçığı verilecektir.


Başa Dön