YDS-YÖKDİL Ön Hazırlık Eğitim Programı

YDS–YÖKDİL İNGİLİZCE ÖN HAZIRLIK PROGRAMI

- 5-6 ay içerisinde İngilizce'den YDS veya YÖKDİL sınavına girmek isteyen,

- İngilizce gramer bilgisinde önemli eksiklikleri olan,

- İleri düzey bilimsel metinleri anlamakta zorlanan,

- Akademik/bilimsel metinleri doğru olarak çeviremeyen,

- Akademik kelime bilgisi yeterli olmayan,

- YDS sınavından 40 veya altında puan alan,

- YÖKDİL sınavından 50 veya altında puan alan adaylara yönelik, tamamen adayın İngilizce altyapısını geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

Program süresince;

- temel akademik sözcüklere yönelik sistematik kelime çalışması,

- en basitten başlayarak İngilizce metin çözümleme çalışması,

- İngilizce'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye çeviri çalışması,

- gramer alıştırmaları ve konu testi çözümleri gibi çalışmalar yapılacaktır.

Not:  YDS – YÖKDİL İngilizce Ön Hazırlık Eğitim Programı'nın dersleri kampüste Sürekli Eğitim Merkezi dersliklerinde yapılacaktır.

Programın Amacı Ve İçeriği

Programın amacı, 5-6 aylık bir dönemde YDS’ye (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na) ya da YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil) Sınavı'na girmeyi planlayan ancak İngilizce grameri ve YDS’de sorulan temel akademik kelime bilgisi yönünden kendisini eksik hisseden, okuduğu bilimsel metinleri tam anlayamayan ve çevirmekte zorlanan adayların bu eksikliklerini gidermektir.

Bu eğitim programını başarı ile bitiren kursiyerler, gramer ve akademik kelime bilgileriyle metin okuma ve çevirme yetilerini bilimsel makalelerden alınmış pasajlar aracılığıyla pekiştireceklerinden, kendileri için bir sonraki aşama olan Sınava Hazırlık döneminde doğrudan doğruya test sorularına yönelebilirler. Diğer bir deyişle soru çözme tekniklerini, YDS-YÖKDİL Ön Hazırlık - İngilizce Altyapı eğitim programında edindikleri temel üzerine inşa edibilirler.

YDS-YÖKDİL Ön Hazırlık - İngilizce Altyapı eğitim programının içeriği bu sınavlara yönelik kısa gramer konu anlatımları, bu gramer konularıyla ilgili sınıf içi ve dışında alıştırma, ders içinde örnek test sorusu çözümleri, derslerin olduğu her gün için öğrencilere verilecek olan 20 sözcüklük akademik kelime çalışması (en sık kullanılan temel akademik sözcükler), bilimsel-akademik metin okuma, cümle çözümleme ve pasaj çevirisi çalışmalarından oluşmaktadır.

Eğitim programında kullanılacak temel ders malzemesi hem akademik yönden kaliteli hem de oldukça ekonomik olan ODTÜ yayınlarından çıkan READER AT WORK – 1  kitabı olacaktır. Bunun yanısıra dersler ve ödevler için destekleyici ek materyaller de kullanılacaktır.

Programın Hedef Kitlesi

5-6 ay gibi bir zaman aralığında İngilizce’den YDS ya da YÖKDİL sınavına girmeyi düşünen ancak İngilizce gramer ve akademik kelime bilgisi yüksek olmayan, ingilizce yazılmış üst düzey bilimsel metinleri anlamakta ve çevirmekte sorun yaşayan lisansüstü öğrenciler, lisans öğrencileri, KPSS’ye girecek adaylar, akademisyenler ve diğer adaylar. (Daha önce girmiş olduğu YDS sınavlarından 40 veya altında puan almış olanlar; YÖKDİL sınavından 50 veya altında puan alanlar).

YDS ve YÖKDİL sınavlarına girecek bütün adaylara başarılar dileriz...


Başa Dön