Kursiyer Kadınlarımıza Halk Sağlığı Seminerleri

İKÇÜSEM ve Kadın Haklarını Koruma Derneği ile ortak yürütülen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” konulu Avrupa Birliği projesi kapsamında almış oldukları diğer eğitimlerin yanısıra kursiyer kadınlarımıza İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Dr. Aylin Sena Beliner ve Dr. Zeynep Güneş tarafından "İş Sağlığı Ve Güvenliği (Kapsam ve Mevzuatı), İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri, Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sonuçları, Kadına Yönelik Şiddetin Türleri, Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri, Şiddet Döngüsü, Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları, Kadına Yönelik Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkileri" konularında seminerler verilmiştir.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön