Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Bu çerçevede Temel Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programlarımızın ilkine 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde İKÇÜSEM Konak Proje Ofisimizde başlıyoruz. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

Eğitim İçerikleri:

Temel eğitim en az 24 ders saatinden oluşacak olup bunun 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı eğitim olacaktır. Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin (eğitime 2 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacaktır.

Uygulama eğitimi ise; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecektir.

Eğitim Tarihi: 11-12-18-19 Kasım 2017
Eğitim Süresi: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 Ders Saati (4 Gün)
Eğitim Yeri: İKÇÜSEM Konak Proje Ofisi
Eğitim Kontenjanı: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 
Eğitim Ücreti: 750 TL (KDV dahil)
Başvuru ve Kayıt için; 0232 329 3535 / 1022


Başa Dön