İKÇÜSEM'den Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli İki Proje Daha!

İKÇÜSEM koordinatörlüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerine yapılan başvurulardan Global Gençler Projesi ile Genç Hattatlar Projesi desteklenmeye hak kazanmış olup İKÇÜ öğrencilerinden oluşan ekipleriyle proje hazırlık çalışmalarına başlamışlardır. Proje süresince İKÇÜSEM rehberliğinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarla gençlerimizin sanatsal ve meslekî yetiler kazanarak sivil toplum çalışmalarında daha aktif yer almaları sağlanacak olup proje çıktılarının ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlık kazanması ve öğrencilerimizin bu alanlarda deneyim kazanmaları başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede geleneksel el sanatlarına yönelik kurslar ile ihracat tekniğine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Ayrıca yine projeler kapsamında müze gezileri ile uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.


Başa Dön