Birim Adı

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Alt Birim Adı

 -

Görev Unvanı

Merkez Müdür Yardımcısı

Üst Yönetici/Yöneticileri (Görevin Bağlı Olduğu Unvan)

Merkez Müdürü

Astları

İdari ve Eğitim  Koordinatörleri, Memur

Görev Devri

İdari ve Eğitim Koordinatörü

Görev Alanı

  Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen tüm faaliyetler

Temel Görev ve Sorumlulukları

Merkez’in her türlü faaliyetini koordine etmek ve yürütmesini sağlamaktır. Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye Gerçekleştirme Görevlisi

-Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği

-Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması ve tüm komisyonlarda komisyon başkanlığı  veya komisyon üyeliği, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması

-5018 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumlu olmak

 Yetkileri

 Sürekli Eğitim Merkezinde Müdür’ünün çalışmalarına yardımcı olmak ve Müdür’ün merkezde bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek

Ödeme Emri Belgesi düzenlemek

 

 

Yasal Dayanak

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Personel Daire Başkanlığı’nın görevlendirmesi

 

Yetkinlik

(Aranan Nitelikler)

Merkez Müdürü tarafından seçilmiş olmak


Başa Dön