Birim Adı

Sürekli Eğitim Merkezi - İKÇÜSEM

Alt Birim Adı

 -

Görev Unvanı

Merkez Müdür Yardımcısı

Üst Yönetici/Yöneticileri (Görevin Bağlı Olduğu Unvan)

Merkez Müdürü

Astları

Eğitim Koordinatörü, Memur

Görev Devri

İdari ve Eğitim  Koordinatörü

Görev Alanı

 

Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen tüm faaliyetler

Temel Görev ve Sorumlulukları

- Merkez’in her türlü faaliyetini koordine etmek ve yürütmesini sağlamaktır. Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, KBS taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

-Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği

-Mal veya hizmetin alınması ve tüm komisyonlarda komisyon üyeliği, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması

 

 

 Yetkileri

  Sürekli Eğitim Merkezinde Müdür’ünün çalışmalarına yardımcı olmak ve Müdür’ün merkezde bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek

Ödeme Emri Belgesi düzenlemek

 

 

Yasal Dayanak

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Personel Daire Başkanlığı’nın görevlendirmesi

 

Yetkinlik

(Aranan Nitelikler)

 

-Merkez Müdürü tarafından seçilmiş olmak

 


Başa Dön