Birim Adı

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Alt Birim Adı

-

Görev Unvanı

Memur

Üst Yönetici/Yöneticileri (Görevin Bağlı Olduğu Unvan)

Sürekli Eğitim Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı

Astları

-

Görev Devri

-

Görev Alanı

 

 

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

 

Temel Görev ve Sorumlulukları

KBS, UBS, Taşınır Mallar Kayıt ve kontrol yetkilisi

Gelen – Giden Evrakların ( yazıların ) kayıt ve kontrol ve takibi

Mal ve Hizmet alımı belgelerini hazırlama görevi, komisyon üyeliği görevi

Birim kalite sorumlusu

Oryantasyon eğitimi sorumlusu

Web sayfası sorumlusu

Ambar Sorumlusu

DMİS Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Sorumlusu

 Yetkileri

 

İhale ile ilgili piyasa araştırmalarına imza yetkisi

Resmi yazılara paraf ve imza yetkisi

 

 

Yasal Dayanak

 

Personel Daire Başkanlığının Görevlendirmesi

 

 

Yetkinlik

(Aranan Nitelikler)

 

657’ ye tabi olmak.

 

 


Başa Dön