SIRA NO

DOKÜMAN TÜRÜ

DÖKÜMAN ADI

YAYIN TARİHİ

REVİZYON TARİHİ

TAKİP YÖNTEMİ

KONTROL PERİYODU

SORUMLU KİŞİ

DÖKÜMANA ULAŞIM YÖNTEMİ

1

Kanun

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

14.07.1965

2.8.2013

 

 

 

    İnternet

 

 

 

6 Ay

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=657

2

Kanun

2457 sayılı YÖK Kanunu

 

16.09.1981

11.04.2014

 

İnternet

 

6 Ay

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2547  

3

Kararname

2006/ 11545 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi.  Demirbaş Eşyaların Kayıt ve

Kontrolü

18.01.2007

 

 

   

 

      İnternet

 

 

 

        6 Ay

 

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13578&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0  

4

Kararname

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

18.10.2014

-

 

 

 

İnternet

 

 

 

6 Ay

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html

5

Yönetmelik

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

22.03.2012

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

 

   İnternet

 

 

 

 

 

      6 Ay

 

 

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.15984&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

6

Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

8.8.2001

-

 

 

 

İnternet

 

 

      6 Ay

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6304&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

7

Yönetmelik

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

 

10.03.2006

 

 

 

 

İnternet

 

 

 

6 Ay

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10003&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

8

Yönetmelik

Döner Sermayeli Bütçeler ve

Muhasebe Yönetmeliği

01.05.2007

 

 

 

İnternet

 

 

6 Ay

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11285&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

9

Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

-

 

 

 

 

 

 

İnternet

 

 

 

 

 

 

6 Ay

 

 

 

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.15400&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

10

Yönetmelik

2006/ 11545 Sayılı Bakanlar Kurulu. Taşınır Mal Yönetmeliği

 

18.01.2007

14.02.2012

 

 

İnternet

 

 

6 Ay

 

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13578&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

11

Yönetmelik

Sabotajlara Karşı

Koruma Yönetmeliği

 

16.10.1988

-

 

 

İnternet

 

 

6 Ay

 

 

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.8813543&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sabotajlara%20kar%C5%9F%C4%B1%20koruma

12

Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği

22.08.2009

-

 

     İnternet

 

6 Ay

Kalite Birim Sorumlusu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.13354&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kamu%20ihale%20genel%20tebli%C4%9Fi


Başa Dön